Bestelbon

  Uw gegevens

  Uw maaltijd

  Gelieve er rekening mee te houden dat de bestelling minstens 1 werkdag voordien ten laatste om 17:00 U dient te gebeuren!

  Eerste leveringen

  Datum 1e levering

  Aantal dagmenu's

  Aantal alternatieve menu's

  Aantal koude schotels

  Tweede leveringen

  Datum 2e levering

  Aantal dagmenu's

  Aantal alternatieve menu's

  Aantal koude schotels

  Derde leveringen

  Datum 3e levering

  Aantal dagmenu's

  Aantal alternatieve menu's

  Aantal koude schotels

  Vierde leveringen

  Datum 4e levering

  Aantal dagmenu's

  Aantal alternatieve menu's

  Aantal koude schotels

  Vijfde leveringen

  Datum 5e levering

  Aantal dagmenu's

  Aantal alternatieve menu's

  Aantal koude schotels

  Zesde leveringen

  Datum 6e levering

  Aantal dagmenu's

  Aantal alternatieve menu's

  Aantal koude schotels

  De volgende leveringsdata kunnen met ons besproken worden.