Bestelbon

Uw gegevens

Uw maaltijd

Gelieve er rekening mee te houden dat de bestelling minstens 1 werkdag voordien ten laatste om 17:00 U dient te gebeuren!

Eerste leveringen

Datum 1e levering

Aantal dagmenu's

Aantal alternatieve menu's

Aantal koude schotels

Tweede leveringen

Datum 2e levering

Aantal dagmenu's

Aantal alternatieve menu's

Aantal koude schotels

Derde leveringen

Datum 3e levering

Aantal dagmenu's

Aantal alternatieve menu's

Aantal koude schotels

Vierde leveringen

Datum 4e levering

Aantal dagmenu's

Aantal alternatieve menu's

Aantal koude schotels

Vijfde leveringen

Datum 5e levering

Aantal dagmenu's

Aantal alternatieve menu's

Aantal koude schotels

Zesde leveringen

Datum 6e levering

Aantal dagmenu's

Aantal alternatieve menu's

Aantal koude schotels

De volgende leveringsdata kunnen met ons besproken worden.